Umysł

Im więcej będziesz zważał na swój umysł, tym gorliwiej będziesz modlił się do Jezusa. Im bardziej zaś będziesz niedbały w badaniu swych myśli, tym bardziej oddalisz się od Niego. (Hezychiusz z Synaju) Reklamy

Kapłan

„Prawdziwą wielkość człowieka mierzy się miarą jego zjednoczenia z Bogiem, mierzy się jego umiejętnością i gorliwością wykonywania planów Bożych. Obiektywnie najwięcej znaczy ten, który nosi w sobie życie Boże i potrafi to życie budzić w innych i doprowadzać do pełnego rozwoju. Wobec tej prawdy nie może ulegać wątpliwości, że kapłan Chrystusowy mocą swego powołania i…

Łzy skruchy – żal za grzechy

„Najpierw trzeba nam płakać z powodu tego wszystkiego, czego nie zrobiliśmy dla naszych braci i sióstr. Potem musimy płakać nad naszymi bliźnimi, a jest ich wielu. Papież, kardynałowie, biskupi, świeccy. Oni wszyscy są naszymi bliźnimi. Rozumiecie, co chcę powiedzieć, to jest owoc moich czuwań. W ciemnościach nocy, kiedy nie mogę spać i widzę biskupów i…

Powołanie

„Tylko ten, kto doświadczył uwiedzenia, może to zrozumieć. Kiedy Bóg powołuje jest to tak porywające samo przez się, że milkną wszystkie słowa i argumenty. Kiedy Bóg objawia się , nie ma miejsca na dyskusję – spotykamy Go i niczego nam nie potrzeba, nawet jeśli nie potrafimy tego wytłumaczyć innym” Rana miłości, Konferencje kartuskie, Kraków 2001,…

Biskup

„Zatrzymałam się nad tym i pomyślałam o biskupach, którzy na przestrzeni wieków stawali się męczennikami, a zwłaszcza tych, którzy w czasach bliższych współczesności zostali umęczeni w Rosji. Byli to pokorni ludzie z małych diecezji. Nagle zaczęłam płakać. Ze zdumieniem zobaczyłam, że moje łzy są krwawe. Nie rozumiałam dlaczego tak jest – przyszło mi tylko na…

Biskupi

„Zwróciłam twarz ku Bogu i zapytałam:”Czyż nie tak, Panie? Czy mam rację, czy się mylę?”. Odpowiedź usłyszałam w wietrze. „Masz rację. Jestem wszędzie i w każdym, ale przede wszystkim w moich biskupach. Zwłaszcza poprzez nich mogę współczuć, kochać, przebaczać. Zwłaszcza poprzez nich mogę poruszyć serce człowieka do skruchy”. Biskup jest jak drzewo pojednania. W jego…

Osamotnienie

„Wspinasz się na górę, bo musisz, -bo wzywa cię Bóg. Wciąż słyszysz echo Jego głosu: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. Ponieważ to on mówi, idziesz przez kamienne i skaliste krainy, przez pustynie, przez zielone łąki. Nigdy nie wiesz, kiedy skończysz wspinaczkę, bo jest to święta Góra Boga, której wysokość On sam może zmieniać. Zauważasz jednak, że…

Prawdziwy człowiek

„Każdy człowiek będący prawdziwym człowiekiem, powinien uczyć się być sam pośród wszystkich,sam myśleć za wszystkich, jeśli trzeba -przeciw wszystkim” B. Goya, Psychologia i życie konsekrowane, w-wa 2004, s. 121.

Opętanie niezupełne

OPĘTANIE NIEZUPEŁNE [OBSESSIO] „Jego istota. Polega w swej istocie na szeregu pokus przewyższających gwałtownością i długim trwaniem pokusy zwyczajne. Jest ono zewnętrzne, gdy przez różne zjawy działa na zmysły zewnętrzne; wewnętrzne zaś, gdy powoduje wrażenia wewnętrzne. Czysto zewnętrzne jednak rzadko się zdarza, bowiem szatan po to tylko działa na zmysły, by tą drogą łatwiej niepokój…

Doskonałość zakonna

II. PRAKTYKI DOSKONAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 13. Wszelka doskonałość chrześcijańska polega na tym, aby: 1. Chcieć stać się świętym: Jeśli kto chce pójść za Mną; 2. Wyrzec się: niech się zaprze samego siebie; 3. Cierpieć: niech weźmie krzyż swój; 4. Działać: i niech Mnie naśladuje. św. Grignion Maria de Montfort

Postęp duchowy

„Wiele osób myli pociechę z postępem duchowym,a strapienie z brakiem wzrostu w miłowaniu Boga. Przyjrzyjmy się kilku konkretnym przykładom: Wstanie pocieszenia wszystko idzie dobrze: modlitwa wydaje się łatwa, serce płonie miłością do Pana… ale występuje ryzyko wywyższenia, albo złudzeń, że że poczyniło się postępy duchowe wielkimi krokami! Natomiast w chwilach oschłości duchowej wszystko idzie źle:…

Niewolnictwo Maryjne

Niewolnictwo Maryjne według traktatu Grigniona de Montfort poznałam jeszcze w czasie studiów.  Ta małą książeczka, jest sekretem świętości Jana Pawła II i jako taka przede wszystkim zasługuje na uwagę. Napisana z ogromną erudycją teologiczną, ale językiem prostym i bardzo komunikatywnym. Przede wszystkim wskazuje bardzo proste kroki, które może podjąć naprawdę każdy, bez względu na wykonywany…